loading...

Shopping area

offers a wide range of services

and shopping facilities to tenants,

visitors and inhabitants of the surrounding area

High standard

is demonstrated by the representative entrance hall

and office facilities adjusted to each tenant

and tailor made

Comfort for tenants

is ensured by more than 500 parking places,

the proximity of a bus station

and numerous stops of the municipal transport system

A new city boulevard

was developed in the Bratislava´s Central Business District

in the immediate vicinity of the Old Town

Nový mestský bulvár

vyrástol v bratislavskom Central Business District

v bezprostrednej blízkosti Starého mesta

Komfort pre nájomcov

zabezpečuje vyše 500 parkovacích miest,

blízkosť autobusovej stanice

a množstvo zastávok MHD

Vysoký štandard

predstavujú reprezentatívne vstupné haly

a kancelárske priestory upravené

každému nájomcovi na mieru

Nákupná zóna

poskytujúca širokú paletu služieb

a obchodných prevádzok nájomcom,

návštevníkom a obyvateľom

v blízkom okolí

Subscribe to City Business Center RSS